६४ वर्ष पछि फेला पर्यो अनौठो चरा, आधा मानिस, आधा पंक्षी !
थप ४ सय ५६ जना कोरोना सङ्क्रमण
साउन ६, २०७९ मा प्रकाशित
६४ वर्ष पछि फेला पर्यो अनौठो चरा, आधा मानिस, आधा पंक्षी !
थप ४ सय ३५ जनामा कोरोना पुष्टि
साउन ५, २०७९ मा प्रकाशित
६४ वर्ष पछि फेला पर्यो अनौठो चरा, आधा मानिस, आधा पंक्षी !
थप ३ सय ९१ जनामा कोरोना पुष्टि
साउन ४, २०७९ मा प्रकाशित
६४ वर्ष पछि फेला पर्यो अनौठो चरा, आधा मानिस, आधा पंक्षी !
थप ३ सय ५७ जनामा कोरोना पुष्टि
साउन ३, २०७९ मा प्रकाशित
६४ वर्ष पछि फेला पर्यो अनौठो चरा, आधा मानिस, आधा पंक्षी !
चार सय ५७ जनामा कोरोना पुष्टि
साउन २, २०७९ मा प्रकाशित
६४ वर्ष पछि फेला पर्यो अनौठो चरा, आधा मानिस, आधा पंक्षी !
३१ जनामा हैजा पुष्टि
साउन १, २०७९ मा प्रकाशित

TopNepalNews copyright © 2021 News. All Rights Reserved. Website by Muncha Developers.