मुक्तक : फाईल हरायो -रामकृष्ण भण्डारी

Posted on: September 15, 2016 | views: 740

**********
क बाट कपटी ख खरायो
विदेशीले नेपालमा स्याल चरायो
उही हुन्छ प्रभुले जो मन परायो
अाफ्ना मान्छे रोज्दै माना पाथी भरायो
नेताका घरमाथि कौवा करायो
प्रभुसित बोल्नलाई सिस्टम डरायो
त्यसैले त लोकमानको फाईल हरायो
देशको हालत यस्तो कसले गरायो ?